Avis karijere


 

? to ?ini AVIS posebnim? ? to ?ini AVIS posebnim?
Razvoj Karijere Razvoj karijere
? to Vam mo??emo dati? ? to Vam mo??emo ponuditi?
Apply Now Prijavite se odmah


? to ?ini AVIS posebnim?


U Avisu ??ivimo prema  na??oj filozofiji "We try harder" - u odnosu s na??im klijentima i zaposlenicima.

To posti??emo zalaganjem zaposlenika na svim razinama, kontinuiranim obnavljanjem znanja i vje??tina te natjecateljskim sustavima priznavanja i nagra?ivanja.
 
 
Razvoj karijere

Na??i obuka i razvoj su dobro poznati. Avis, puno ula??e u svoje ljude, budu?i da nam je va??no interno unapre?enje. Po?etno uvo?enje u posao i obuka su dobro organizirani na svim razinama i pozicijama, te omogu?uju dobro snala??enje u poslu.

Na?? plan obuke daje svakom zaposleniku mogu?nost napredovanja u karijeri pomo?u organiziranih programa.
? to Vam mo??emo ponuditi?

  • Konkurentna pla?a
  • Popust za osoblje i obitelj na najam automobila ??irom svijeta
  • Besplatna odora
  • Izvrsna obuka i razvoj
  • Prilika za razvoj karijere pomo?u organiziranih planova obuke za svakog zaposlenika
  • Zabavno mjesto za rad - prepoznajemo va??nost timskog rada!
  • Napredak karijere unutar nekoliko razli?itih okru??enja


Prijavite se odmah

Molba za Avisovu karijeru ?e automatski biti proslije?ena u Avis Head Office, te upu?ena na razmatranje. Molba je na engleskom jeziku jer od zaposlenika Avis rent-a-cara zahtjevamo dobro poznavanje ovog svjetskog jezika.

Popunite na??u online molbu - kliknite ovdje© 20011 Avis Hrvatska