Dobrodo??li u Avis


Avis Vam predstavlja svoj novi proizvod Avis MaxiFleet koji je osmi??ljen kako bi tvrtkama optimizirao:

 • ulaganja kapitala u vozni park
 • upravljanje i kontrolu kori??tenja voznog parka

Avis MaxiFleet je proizvod budu?nosti jer nudi superiorna, kvalitetna i isplativa rje??enja prilago?ena potrebama modernog voznog parka.

Pozorno ?itajte informacije o na??em novom proizvodu. Iskoristite pogodnosti koje Vam pru??a Avis MaxiFleet kako biste organizirali kori??tenje vozila na maksimalno efikasan na?in.Prednosti


Iz liste prednosti koje pru??a Avis MaxiFleet izdvajamo:

 • Sustavna kontrola vozila i tro??kova
 • Podaci i informacije o vozilima dosupni u svakom trenutku
 • Jednostavnost uporabe i prikaza podataka
 • Podaci dostupni u Excel i pdf formatu
 • Obavje??tavanje o odstupanju od ugovora
 • Statisti?ke usporedbe i izvje??taji
 • Koordinacija, analiza, savjetovanje i stru?na pomo?

Va?? Avis agent redovito analizira i interpretira raspolo??ive podatke te koordinira stru?nu tehni?ku i pravnu pomo?.

Zahvaljuju?i Avis MaxiFleetu, kontrolirate tro??ak ?itavog voznog parka, ali i svakog vozila pojedina?no

 Vozni park na Internetu


Avis MaxiFleet kombinira Internet i najsuvremenija softverska rje??enja kako bi jednostavno i u?inkovito upravljao Va??im voznim parkom.

Kombinacija:

softversko rje??enje + Internet u sklopu Avis MaxiFleeta jam?i:

 • trenuta?no dostupne informacije o tome gdje se vozilo nalazi, tko ga koristi, na kojoj relaciji, kontakt tel., itd
 • na temelju periodi?nih statisti?kih izvje??taja osigurava se uvid u kori??tenje svakog pojedinog vozila, ??tete, prometne prekr??aje, itd.
 • administraciju i prikaz svih tro??kova vezanih za opisani proizvod, ??to omogu?uje jednostavno planiranje i kontrolu tro??kova
 • online ispis putnih naloga i verifikaciju povrata vozila (log on - log off sistem)

 Jedinstvene usluge


Avis MaxiFleet usluge obuhva?aju sve aktivnosti vezane za:

 • isporuku vozila spremnih za uporabu po sistemu "klju? u ruke"
 • koordinaciju, pra?enje i obavljanje redovitog i izvanrednog odr??avanja voznog parka
 • softverska rje??enja koja omogu?uju jednostavan uvid u kori??tenje vozila unutar voznog parka, stanje vozila, ??tete, prometne prekr??aje, itd. te izradu prate?e dokumentacije
 • brigu o opremanju vozila dodatnom opremom sukladno standardima sigurnosti i udobnosti te prilagodbu vozila vremenskim uvjetima na cesti
 • usluge tehni?kog savjetovanja i pravne pomo?i


? to je Avis MaxiFleet?


Avis MaxiFleet uklju?uje niz usluga koje osiguravaju upravljanje i kontrolu voznog parka kako bi se postigla:

 • apsolutna iskoristivost svih vozila
 • istovremena maksimalna u??teda financijskih i ljudskih resursa te vremena

Kvalitetnu realizaciju svih Avis MaxiFleet usluga prati i koordinira Va?? posebno imenovani Avis agent.

Avis MaxiFleet mo??e se primjeniti na Va?? postoje?i vozni park ili na vozila koja ?ete za svoj vozni park osigurati jednim od na??ih rje??enja:

 • Avis MaxiRent
 • AvisMaxiLease

Avis MaxiFleet u kombinaciji s Avis MaxiRent ili Avis MaxiLease rje??enjem rezultira optimalnim poslovnim sustavom nabavke i upravljanja voznim parkom, neovisno o veli?ini tvrtke.Kontakt


Avis poslovni centar

Odjel za dugoro?ni najam

Voditelj odjela poslovnih korisnika
Vladimir Cucuz


Oreškovi?eva 21, 10000 Zagreb
Tel: 01 4673 603
Fax: 01 4673 605
Web: www.avis.com.hr
E-mail: vladimir.cucuz@avis.com.hr

 

Call Centar:  +385 1 4673 603

 

Za sve informacije na raspolaganju Vam stoji dio naše mre??e poslovnica specijaliziranih za MaxiRent.

Zagreb

         

Hotel Sheraton
Zra?na Luka Zagreb

Split
 Obala Ante Trumbi?a 6
Rijeka Rije?ki Lukobran bb
Pula
 Riva 14
Zadar
 Zra?na Luka  Zadar
Dubrovnik Zra?na Luka Dubrovnik

 

        
            
        
            
          
     © 20011 Avis Hrvatska