U Avisu Hrvatska trudimo se vi??e kako bismo Vam osigurali nezaboravno iskustvo najma vozila. Od u?inkovitog i brzog procesa najma, srda?nog i stru?nog osoblja, do udobnih i tehni?ki besprijekornih vozila.  Za Vas smo pripremili i korisne naputke:

  • U Hvatskoj ste obvezni koristiti kratka svjetla tijekom cijelog dana ?? 24 sata. Svjetla Vam poma??u da br??e uo?ite automobil u pokretu, ali, jo?? va??nije, da razlikujete automobil koji je u pokretu od onog koji je parkiran
  • U Hrvatskoj, kao i u ve?ini europskih zemalja, ne smijete koristiti mobilni telefon u vo??nji
  • U Hrvatskoj, ako vozite, ne smijete konzumirati alkohol ( 0,00 promila)
  • Vozite desnom stranom ceste, a pretje?ite lijevom
  • Za vrijeme vo??nje voza?, kao i putnici, obvezni su upotrebljavati sigurnosni pojas
  • Ograni?enje brzine u naseljenim podru?jima je 50 km/h
  • Ograni?enje brzine izvan naseljenog mjesta je 90 km/h
  • Ograni?enje brzine na autocesti je 130 km/h

U slu?aju nezgode ili kvara za vrijeme trajanja najma u Republici Hrvatskoj nazovite Avisovu poslovnicu, ?iji se broj nalazi na Va??em Ugovoru o najmu, i policiju na broj 92.© 20011 Avis Hrvatska