Pla?anje


Pla?anje se odvija nakon ??to se ispuni Ugovor o najmu, a platiti se mo??e bilo kojom kreditnom karticom koju Avis prihva?a. Avis prihva?a kreditne kartice: Visa, MasterCard, American Express, Diners Card i Avis Charge Card.Dodatna oprema


Dodatna oprema, poput sjedala za dijete, krovnih nosa?a, zimskih guma dostupna Vam je uz nadoplatu. Molimo Vas da nas o svojim potrebama unaprijed obavijestite.

Preuzimanje vozila


 • Pri preuzimanju vozila du??ni ste predo?iti svoju voza?ku dozvolu i kreditnu karticu, kao i putovnicu ili osobnu iskaznicu.
 • Kako cijena najma uklju?uje osnovno osiguranje, agent ?e Vas pitati ??elite li dodatno osiguranje. Molimo Vas, prou?ite dio o osiguranjima. Automobil Vam se predaje s punim spremnikom te ste ga du??ni s punim spremnikom i vratiti, u protivnom se napla?uje naknada za gorivo.
 • Dobit ?ete Ugovor o najmu kako biste ga pro?itali i potpisali. U njemu su nagla??eni svi va??ni tro??kovi, kao i osiguranja za koja ste se odlu?ili.
 • Pregledat ?ete automobil kako biste ustanovili da nema nikakvih o??te?enja i potpisati da to potvr?ujete.  Taj je postupak nu??an za utvr?ivanje eventualne ??tete tijekom Va??eg najma.
 • Nakon toga dobit ?ete klju?eve automobila, kopiju Ugovora o najmu, formular o stanju automobila - i  slobodni ste!


Promjena ili otkaz rezervacije


Nakon što ste obavili rezervaciju, dobit ?ete potvrdu s Vašim rezervacijskim brojem. Ako ??elite ili trebate promijeniti rezervaciju, samo odaberite Promjena ili otkaz rezervacije.  Alternativno, s brojem svoje rezervacije  nazovite +385 1 4673 603, pošaljite faks na 01 4673 605 ili e-mail na reservations@avis.com.hr .Uvjeti


 • Starost voza?a 20 godina za grupe A i B 
 • Starost voza?a 23 godine za grupe vozila C do P
 • Posjedovanje voza?ke dozvole najmanje dvije godine
 • Kreditna kartica
 • Vrijeme najma
 • Odabir Avisove lokacije za preuzimanje automobila
 • Odabir Avisove lokacije za vra?anje automobila
 • Odabir tra??ene grupe automobila
 • Napi??ite svoj Wizard broj ili Avis Worldwide broj za popust (AWD), ako ih imate

Nakon toga provjerit ?emo je li tra??eni automobil slobodan i koje Vam standardne i dodatne opcije  mo??emo ponuditi. Ponudu mo??ete potvrditi. Ako potvrdite, zamolit ?emo Vas osobne podatke koji su potrebni za najam te ste s tim rezervirali automobil.

Kako rezervirati uz najpovoljniju cijenu


 • Online na www.avis.com.hr - samo kliknite mišem na Online rezervacije 
 • Pošaljite upit e-mailom na reservations@avis.com.hr
 • Nazovite Avisov Rezervacijski centar na  +385 1 4673 603
 • Pošaljite upit faksom u Avisov Rezervacijski centar na faks  01 467 3605


© 20011 Avis Hrvatska