Hrvatska udruga osoba s paraplegijom i tetraplegijom 

 

 

HUPT je od 1999. samostalna, nevladina, neprofitna udruga osoba s paraplegijom i tetraplegijom, t.j. prvenstveno samih osoba sa spinalnom ozljedom i njihovih obitelji, kao i osoba koje su profesionalno i/ili moralno ujedinjene istim ciljevima.

Seminar HUPT-a koji se odr??ao u Umagu u periodu od 17.- 19. 10. '07., bio je uvod u partnerstvo Udruge I Avis rent a cara.

Od tada je Avis rent a car stalan pratioc udruge I njenih ?lanova na brojnim seminarima I edukacijama, koju prati kako donacijama tako i sponzorstvima te se u?estalo pojavljuje kao slu??beno vozilo udruge uz uslugu voza?a njenih ?lanova.

 Hrvatsko-njema?ko dru??tvo Split


Avis rent-a-car je ujedno sudjelovao u organizaciji izlo??be fotografija na temu Najljep??i ambijenti Dalmacije, Moj Split u objektivu, Svjetionici na Jadranu i izlo??bu Dalmatinskih unikatnih kamenih minijatura koje je Hrvatsko-njema?ko dru??tvo organiziralo u hotelu Biokovo u Makarskoj 22. listopada 2005.

AIESEC Split


Europska Konferencija (EuroCo) je najbolji edukacijski i motivacijski AIESEC-ov seminar.

Odr??ava se jednom godi??nje, ove je godine organizira AIESEC Split u ime AIESEC Hrvatske.
Konferencija se odr??ala u hotelima "Dalmacija" i "Meteor" u Makarskoj od 17. do 23. listopada 2005.

Avis rent-a-car je bio slu??beno vozilo navedene konferencije.ACI H1 Match Race Cup


ACI H1 Match Race Cup, odr??an krajem svibnja (22-29.05.2005.) bio je prava atrakcija za gledatelje i sponzore. Ovo natjecanje u Splitu okupilo je samu kremu svjetskog jedrenja me?u kojima ?ak 6 skipera s America´s Cupa. Avis rent-a-car bio je sponzor nevedene manifestacije.

...Kolikogod su se Spli?ani navikli, ipak kad netko sa strane gleda, mora priznati da je to nevjerojatan grad u kojemu se istovremeno smjenjuju uzbu?enja na sve sportske strane. Ne mo??e se sve to ni pratit... Mario GarberKanal 5


 

 U povodu projekta "53. SPLITSKO LJETO" televizija Kanal 5 bila je medijski pokrovitelj.
Avis Rent-a-Car bio je slu??beno vozilo Kanala 5.

 

 

 

    

 

 © 20011 Avis Hrvatska