Kad zatra??ite Wizard karticu, Va??i osobni podaci i Va??i prioriteti pri najmu vozila dostupni su putem na??eg online sustava svim Avisovim poslovnicama ??irom svijeta.

 

 

 

Wizard kartica nudi Vam sljede?e pogodnosti:

Br??u rezervaciju

Prilikom rezervacije, uno??enjem Va??eg Wizard broja, stje?emo uvid u Va??e podatke ??to rezultira realizacijom rezervacije koja je prilago?ena Va??im zahtjevima i ??eljama.

Br??i najam

Bez obzira imate li rezervaciju ili ne, pomo?u Va??eg Wizard broja, ugovor o najmu bit ?e realiziran u najkra?em mogu?em roku.

Maksimalna fleksibilnost

Mijenjate planove u posljedni trenutak? Uz Va?? Wizard broj, ugovor o najmu s izmijenjenim podacima dobivate u najkra?em mogu?em roku.

AVIS Express Vam je na raspolaganju

Va??a Wizard kartica omogu?uje Vam i kori??tenje Avis Expressa.

Kako bi stekli mogu?nost kori??tenja navedenih usluga, molimo Vas ispunite na??u online
molbu za Wizard Karticu - kliknite ovdje


 © 20011 Avis Hrvatska